Trinforklaring
Trin forklaringen er på ingen måde fuldstændig, men meget anvendelig, især for begynder dansere.

 

A

 

Across (cross) Bruges til at beskrive en bevægelse af den ene fod foran den anden - Den frie fod krydser foran den vægtbærende fod og tager

vægt.

And & To bevægelser over én takt Hurtig takt (&1 eller 1&)

Apple jacksSWIVEL Flyt vægten til V hæl og H tå, swivel V tå og H hæl til V. Flyt fødderne tilbage til center

B

 

Back En baglæns bevægelse Back rock, Rock tilbage på H. Rock frem på V. Eller Rock tilbage på V. Rock frem på H

Basic waltz step Et trin i en retning efterfulgt af et samlet trin. Derefter et hold eller endnu et samletrin. Mest brugt i vals. Eksempel: Træd frem på højre. Samle venstre ved siden af højre. Træd højre ved siden af venstre.

Bridge Kæder to dele af en dans sammen. Eksempelvis en A og en B del. Kan være fordi musikken ændrer sig væsentlig i karakter

Brush En fejende bevægelse henover gulvet med den forreste del af foden.

BodyRoll Forlæns, baglæns eller sidelæns bølgende bevægelse med kroppen over et antal takter.

 

BPM Beats per minute. En måde hvorpå man kan måle taktslag pr. minut. Det er normalt det hårde slag der tælles i melodien

 

Behind Den frie fod krydser bagom den vægtbærende fod og tager vægt.

 

Body Angle Angiver at kroppen skal drejes i forhold til bevægelsesretningen.

C

Charleston En 4-trins mønster af spark og trin Træd frem på V. Spark H frem. Træd tilbage på H. Sæt V tå i gulvet bagud.

Chasse right - left Sidebevægelse, synkoperet 1&2. Eks. træde til højre, samle til, træde til højre, alle vægtbærende.

Coaster step En bevægelse med 3 trin på 2 takter ( 1&2). Normalt syncopated, men kan sættes ned i fart, så alle trin tages over 3 takter – Coaster step kan udføres tilbage og frem på begge ben, men også forlæns, ¼ turn, ½ turn 3/4 turn og full turn. Eks. Træd tilbage på V, træd H ved siden af, træd frem på V.

Cross & unwind kan udføres både 1/4 , ½, ¾ eller full turn, og kan udføres både højre og venstre om. Kryds H over V. Drej ½ omgang mod V.

Cross Rock Den frie fod krydser foran med vægt, derefter føres vægten tilbage (recover) til den oprindelige fod.

Cross Shuffle Sidebevægelse, ofte synkoperet 1&2 Eks.: Kryds højre fod foran venstre, samle venstre fod til (shuffle), træde til venstre med højre fod, alle vægtbærende. Fødderne er krydsede i hele forløbet, kan udføres til højre og venstre.

Cuban Motion En bevægelse med hoften hvor fødderne bruges på indersiden eller ydersiden af fodfladen, med vægtfordeling.

D

DiagonalDrejning af kroppen eller bevægelse i en 45 graders retning fra udgangspunktet.

Dig Sæt den frie hæl eller fodballe i gulvet med eftertryk.

E

Extended Vine (grapevine) En forlænget Vine der fortsætter i samme mønster

F

Fan Toe eller Heel Cirkulær bevægelse med den frie fod.

TOE FAN: Tæerne svinges i en halvbue ud til siden og tilbage til center

HEEL FAN: Hælen svinger i en halvbue med fodballen i gulvet ud og tilbage til center.

Eks.: Ghost Train. Toe fan. Hælen er i gulvet uden vægt, tåspidsen drejes ud til siden på een takt, tilbage mod den stående fod på næste takt og drejes f.eks. til midtstilling på tredje takt. (Foden laver en viftebevægelse over 3 taktslag)

Flick Et skarpt, hurtigt spark bagud, eller skråt opad bagud, tåen peger oftest nedad

Forward Fremad.

G

H

Half turn (pivot turn eller Step turn) Drejning hvor den ene fod er fremme foran den anden og drejningen foregår på fodballen. Vægten flyttes fra foden foran til foden bagved. Fødderne forbliver på gulvet.

Heel Split Fødderne er samlet med vægten på begge fødder. Hælene flyttes fra hinanden på 1 og samles på 2

Heel grind left - right Rock frem på V med kun hælen i gulvet, drejende fra H mod V med vægten på V. Vægten tilbage på H når drejning er færdig.

Heel Hook Combination4 bevægelser på 4 taktslag. Eks.: Vægten er på venstre, touch højre hæl fremad, hook højre foran venstre skinneben, touch højre hæl fremad, træd højre ved siden af venstre med vægt.

Heel jack left - right (FAST VAUDEVILLE) Træd diagonalt tilbage på H. Sæt V hæl i gulvet diagonalt mod V. Træd frem på V mod center. Støt H tå ved V.

Heel strut left – right Træd frem på V hæl. Lad fodballen "falde" ned på gulvet og flyt vægte over på V

Heel switches left - right Sæt V hæl frem. Træd V ved siden af H. Sæt H hæl frem. Sæt H ved af V. Ofte synkoperede trin 1&2& osv.

Heel clicks Et løft op på begge fodballer hvorefter hælene klikkes sammen

Heel bounce Kan gøres på stedet eller i en 1/4, ½ , 3/4 eller hel cirkel. På fodballen af begge fødder løftes hælene og sætte i gulvet igen

Hip bumps forward left - rightTræd frem på V. Skub hoften frem og tilbage på V—H—V

Hip Rolls hofterne bevæges i en cirkel enten med eller mod urets retning

Hitch leftLøft V – H knæ

Hold En pause uden bevægelse = et taktslag uden fodbevægelse

Hook Det frie ben løftes og anklen krydses foran det vægtbærende skinneben. (Kan også ske bagom.)

I

Intermediate SværhedsgradMellemsvære/svære danse

Jazzbox En sekvens af trin som normalt danner en 4-trins bevægelse som danner en firkant. Normalt til siden eller foran. Træd til siden på V. Kryds H over V. Træd tilbage På V. Træd til siden på H Eller Træd til siden på H Kryds V over H. Træd tilbage på H. Træd til siden på V. 3 bevægelser på 3 taktslag. Kan være synkoperet. Eks.: Kryds højre fod foran venstre ben, træd tilbage på venstre fod, træd lidt til højre på højre fod. Alle vægtbærende. 4 taktslag kan være: cross, step, stomp, scuff eller andet. Der kan indgå drejninger i Jazzbox, oftest et 1/4 drej på tredje taktslag, men også !/2 turn

K

KickSpark fremad eller til siden, tåen vender fremad eller opad. Kan udføres som high eller low kick.

Kick ball change left - right Ofte synkroniseret med 1&2 Spark V frem. Træd V ved siden af H. Flyt vægten over på H på stedet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe, et hurtigt vægtskifte til det frie ben.

Kick Ball Step Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe, træd frem på det frie ben.

Kick Ball Stomp Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe, tramp med den frie fod i gulvet uden at tage vægt.

Kickball cross Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe, kryds den frie fod foran og tag vægt.

Kickball point Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe, pointden frie ud til siden uden at tage vægt

Kick Ball Touch Oftest synkoperet. Spark med den frie fod, træd hurtigt ned på samme fodballe, støt med den frie fod ved siden af det vægtbærende ben.

Knee Pops En sekvens hvor knæene skubbes frem og hælene løftes fra gulvet. Løft begge hæle fra gulvet ved at bøje i knæene. Sæt hælene tilbage i gulvet. Tælles "&1".
Kan også være kun med det ene knæ.

L

Lock step back left - rightTræd tilbage på V. Lock H foran V. Træd tilbage på V.

Lock step forward left- right Træd frem på V. Lock H bag V. Træd frem på V

Lunge En forskydning af vægten over på det bøjede ben med det andet ben strakt ud.

M

Mambo step Oftest synkoperet. Kan laves i alle 4 retninger, men også Mambo croos. Eks.: Rock frem på venstre, læg vægten tilbage på højre, træd venstre ved siden af højre og tag vægt.

Monterey 1/4 ,1/2 turn , ¾ turn, full turn left – right. Drejning på 4 taktslag. Point V tå ud til V. På H fodballe drejes ½ omgang til venstre (TÆNK OPAD, så er de nemmere at komme rundt) , V sættes ved siden af H og vægten flyttes på V. Point H tå ud til højre, Støt H ved siden af V.

N

NoviceSværhedgradLet øvet

O

P

Pivot (Step turn) 1/4, ½, ¾ turn right – left En drejning hvor den ene fod er fremme foran den anden og drejningen foregår på fodballen. Vægten flyttes fra foden foran til foden bagved. Fødderne forbliver på gulvet. Eks. Træd frem på H. Drej ½ omgang over V skulder, tag vægt på v fod.

Point leftright Peg V tå mod V.

Phrased For at få danse til at passe i mønstret i musikken. Kan være Tags, bridge, ABC danse eller en kombination af flere af den nævnte begreber.

Q

R

Rock Trinet kan udføres, tilbage, frem, til siderne, og croos rock back and forward Den frie fod træder frem med vægt, derefter føres vægten tilbage til den oprindelige fod.

Rock 1/4 turn right – left